0899845803,
graciam@abv.bg

Мумиешка, драже, 150 g.

Мумиешка, драже, 150 g.

Приложение: Новият продукт на Корпорация „Сибирско здраве” съдържа мумио във вида, в който то съществува в природата. Продуктът е създаден със съхраняването на всички профилактични свойства на природното мумио и не съдържа добавки. Това е потвърдено с екологичен сертификат