0899845803   0879845803
graciam@abv.bg

Добре дошли!

 

„Много по-добре е да предотвратиш болестите, отколкото да ги лекуваш.Б. Рамацини

 

НИЕ ПРАВИМ И ДВЕТЕ!

 

Когато трябва да вземем решение как да се грижим за своето здраве или как да провеждаме лечението си, ние често се колебаем, съмняваме се в правилността на избора, люшкаме се между практиката на стандартния медицински подход и методите и средствата на алтернативните възможности.

Замърсената среда, нерационалното за повечето българи хранене, злоупотребата с алкохол и цигари, обездвижеността и стресът ни принуждават да поддържаме здравето си с нарастващо количество химически медикаменти, които, лекувайки една болест, често предизвикват друга. Увеличават се неточните диагнози, все повече се разпространяват медикаментозните алергии, растат и цените на лекарствените средства. Вече знаем, че днешните алопатични продукти имат определени граници на въздействие и че биха могли да предизвикат нежелани странични явления. Освен това те най-често не отстраняват причината за страданието.

Търсейки разумен изход от това положение е добре да се върнем към целебните възможности на природното, към  онази  дълбока древност, когато нашите предци също са боледували и са се нуждаели от лечение. За лек са им служили същите вещества и продукти, които са приемали с храната. Растенията и техните плодове и корени, кората, листата и стъблата, части от телата или органи на птици и животни са били едновременно и храна и лекарство.

С наша помощ ще се потопите в света на природната медицина и здравословния начин на живот!