0887 465 316
graciam@abv.bg

Индивидуални безлекарствени програми

Индивидуални безлекарствени програми за съпътстваща терапия и профилактика на заболяванията на:

– Храносмилателната система

– Сърдечно-съдовата система

– Централната и периферната нервни системи,

– Пикочо-половата система

– Опорно-двигателния апарат

– Ендокринната, кръвоносната и лимфната системи

– Органите на дишане

– Зрителния, слуховия и говорния апарат и др.