0887 465 316
graciam@abv.bg

Зеолит

Зеолит

Зеолитът (zeolit, klinoptololit) е природен силикатен минерал с микропореста структура, съставен предимно от силициeв диоксид, натрий, калий, калций, алуминий и вода. При попадането на зеолита в друга среда, най-вече течности, между неговите йони и йоните на средата,