0887 465 316
graciam@abv.bg

Диагностика

Експресна нелинейна диагностика на функционалното състояние на целия организъм с метатрон Оберон 11 и програмата Метапатия 3. Диагностиката е безболезнена и безвредна. Диагностика се прави само с предварително записване.  Прочетете повече.

Нелинейната диагностика е точен и обективен метод, но той няма претенции да  замества диагностиката, консултацията или терапията  назначени и провеждани от квалифицирани медицински специалисти.

На деца и непълнолетни може да се прави NLS диагностика без каквато и да е вреда за тяхното здраве, но само със съгласието на родител. Той взема решение за това по какъв начин да разполага с информацията и препоръките, които получава от нас, и самия той отговаря за здравето на децата си.

Цена: 68лв.